Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

13. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu

Sevgili arkadaşlar,

11-13 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz “13. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu” programı son halini almıştır. Beşincisini yapacağımız “Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantıları”na 6 ana başlık altında devam edeceğiz. RA, SpA, SLE ve vaskülit hastalıklarının tanı ve tedavileri konusunda sunumlar dinleyeceğiz. Romatoloji dışındaki bilim dallarından da misafir konuşmacılarımız olacak. Komorbiditeler, sık yaptığımız konsültasyonlar ve görüntüleme yöntemleri (MR, BT, PET-BT gibi) konusunda diğer bölümlerin görüşlerini dinleyeceğiz. Slayt yarışmasının ikincisini bu yıl da yapacağız. Yurtdışı deneyimlerin paylaşıldığı bir panel yapmayı düşünüyoruz. 12 farklı üniversitenin romatoloji yan dal araştırma görevlileri resim/görüntüler üzerinden kısa sunumlar yapacaklar ve üzerinde tartışacağız. Akademik hayatınızda önemli olduğunu bildiğimiz “sözlü sunumları” bu sene de programımıza ekledik. Hepinizden çalışmalarınızı ve ilginç vakalarınızı bekliyoruz. Sunum yapılmaya seçilen çalışma/vakalara ek ödüller vermeyi planlıyoruz. Romatoloji uzmanlarının faydalandığını düşündüğümüz yılın ilk toplantısında görüşmek üzere…

Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu Prof. Dr. Umut Kalyoncu Doç. Dr. Cemal Bes

  • Web Adresi: fellow2019.org